TIN TỨC NHÀ TRƯỜNG
  • Giáo dục toàn diện, coi trọng đạo đức, thúc đẩy tự học, phát triển năng lực sẵn có của người học, ý thức nêu gương của người thầy, ... là những tư tưởng, tầm nhìn vượt thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được các nhà khoa học nhấn mạnh tại Hội thảo “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục” do Bộ GDĐT phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức sáng 19/5, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

  • Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị. Tiếp công dân là công đoạn đầu tiên của quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, giúp các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cán bộ, công chức tiếp nhận, lắng nghe ý kiến của nhân dân, giải đáp kịp thời những khó khăn, vướng mắc của nhân dân; góp phần tạo niềm tin cho nhân dân.

  • Việc thực hiện kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra đã được quy định rất rõ tại Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra năm 2010 và Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra. Tuy nhiên, tính chấp hành của đối tượng được thanh tra đối với quy định này chưa cao. Để các đối tượng được thanh tra thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp ban hành Công văn số 65/SGDĐT-TTr ngày 18 tháng 5 năm 2020 về việc hướng dẫn thực hiện kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra, kiểm tra với các nội dung:

  • Ngày 07/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành văn bản số 1583/BGDĐT-GDTC về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học.

Thư viện ảnh
Sự kiện đã diễn ra
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 76
Hôm qua : 92
Tháng 05 : 2.979
Năm 2020 : 12.325