• Tuần:…31….Tiết:……31………Ngày dạy:…………………..BÀI 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNGI. MỤC TIÊU BÀI HỌC1/ Kiến thức Biết được độ muối của nước biển và đại dương; nguyên nhân làm cho độ muối của các biển và đại dương không giống nhauTrình bày được ba hình thức vận ...
  • Tuần:……30.Tiết:…30…………Ngày dạy:…………………..BÀI 23: SÔNG VÀ HỒI. MỤC TIÊU BÀI HỌC1/ Kiến thức Trình bày được khái niệm sông, lưu vực sông, hệ thống sông, lưu lượng nước; nêu được mối quan hệ giữa nguồn cấp nước và chế độ nước sôngTrình bày được khái ...
  • Tuần: 03 Ngày soạn:Tiết: 06 Ngày dạy: Bài 6: MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚII. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của môi trường nhiệt đới 2. Kĩ năng: ...
  • Tuần: 03 Ngày soạn:Tiết: 05 Ngày dạy:PHẦN II: CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÝCHƯƠNG I: MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG – HOẠT KINH TẾ CỦACON NGƯỜI Ở ĐỚI NÓNGBài 5: ĐỚI NÓNG – MÔI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO ẨMI. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức - ...
Tài nguyên