Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)-cuoc-khang-chien-toan-quoc-chong-thuc-dan-phap-xam-luoc-ket-thuc-1953-1954-12061331.html

 19/05/2017, 15:36
Tuần:28;Tiết:37. BÀI 27 NS: 20.3.2017 CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN ND:23.3 .2017 PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC(1953-1954) I.Mục đích yêu cầu: 1)Kiến thức: -Nội dung kế hoạch Na-va -công chiến đông xuân 1953-1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954 2)Kỹ năng: -Phân tích ,nhận định, đánh giá âm mưu thủ đoạn chiến tranh của Pháp Mĩ -Sử dụng bản đồ, trình bày 3)Tư tưởng: Lòng yêu nước,tinh thần cách mạng,tình đoàn kết dân tộc,đoàn kết quốc tế,lòng tin vào sự lãnh đạo của đảng,niềm tự hòa dân tộc II.Phương tiện dạy học: -Lược đồ hình 53,54- hình ảnh sgk -Bảng phụ III.Hoat động dạy-học 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra bài cũ :(5’) *Phát triển hậu phương kháng chiến trên những mặt nào?Nêu cụ thể? *Để giữ vững thế chủ động ta đã làm gì?Kết quả? 3.Bài mới a)Giới thiệu(2’) Sau hơn 8 năm chiến tranh ở đông dương Pháp thất bại nặng nề,Mĩ lấn sâu vào cuộc chiến tranh,với kế hoạch Na-va Pháp,Mĩ hi vọng giành thắng lợi.Nhưng dưới sự nổ lực của đảng ta làm nên chiến dịch ĐBP chấn động địa cầu,kế hoạch Na-va thất bại,hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết hòa bình lập lại.Chúng ta…. b)Các hoạt động: *Hoạt động 1:Kế hoạch Na-va của Pháp,Mĩ TgHoạt động của thầyHoạt động của tròNội dung12’?Aâm mưu của Pháp,Mĩ trong việc thực hiện kế hoạch Na-va??Mục đích??Các bước thực hiện??Biện pháp thực hiện?*Chốt ý:*7/5/1953 thỏa thuận Mĩ ,Pháp tướng Na-va được cử làm tổng chỉ huy quân đội pháp ở đông dương,vạch ra kế hoạch Na-va,*Xoay chuyển cục diện chiến tranh đông dương hi vọngtrong vòng 18 tháng kết thúc chiến tranh trong danh dự*Kế hoạch thực hiện 2 bước:+thu đông1954: xuân 1954:giữ thế phòng ngự chiến lược ở miền Bắc,tấn công miền Nam ,miền trung+Thu đông 1954:đánh miền Bắc,giành thắng lợi kết thúc chiến tranh* xin thêm viện trợ, quân sốI)Kế hoạch Na-va của Pháp,Mĩ-7/5/1953, Na-va đc cử sang làm tổng chỉ huy quân đội P ở ĐD và vạch ra kế hoạch qs Na-va, gồm 2 bước:+Bước 1:phòng ngự ở miền Bắc, tấn công miền Trung và Nam+Bước 2:Tấn công miền , giành lợi qs, kết thúc chiến tranh-Thực hiện hoạch Na-va P xin thêm viện trợ, thêm quân ở đb Bắc Bộ gồm 44 tiểu đoàn *Hoạt động 2:Cuộc tiến công chiến lược đông xuân 1953-1954 và chiến dịch lịch sử ĐBP20’?Chủ trương của ta trong chiến cuộc đông xuân??Phương hướng chiến lược của ta??Phương châm chiến lược?*Giới thiệu hình 52*Giới thiệu lược đồ hình 53?Nghiên cứu sgk +lược đồ cho biết tiến công chiến lược đông xuân bước đầu làm phá sản kế hoạch Na-va của Pháp,Mĩ như thế nào?*Giảng,phân tích thêm*Chốt ý:*9/1953 HN Bộ Cjính trị họp đề ra kế hoạch tác chiến:giữ thế chủ động đánh địch cả chính diện và sau lưng*Tấn công những nơi mà địch yếu,buộc chúng bị động,tiêu diệt sinh lực địch*Tích cực chủ động cơ động linh hoạt đánh ăn chắc,đánh chắc thắng*Học sinh quan sát*Quân ta mở hàng loạt chiến dịch trên khắp chiến trường đông dương-20/10/1953 ta bao vây địch ở ĐBP một bộ phận giải phóng Lai châu(trừ ĐBP).Na va đưa 6 tiểu đoàn lên tăng cường+Sau đồng bằng bắc bộ ĐBP là nơi tập trung quân thứ hai của P-12/1953 liên quân

Danh sách file (1 files)

Bài viết liên quan