Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975)-hoan-thanh-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-1973-1975-12061340.html

 19/05/2017, 15:47
Tuần:33;Tiết:47. BÀI 30 NS: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAMND: THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC(1973-1975) I.Mục đích yêu cầu: 1)Kiến thức: -của MB trong khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế-văn hóa, chi viện cho MN -Cuộc đấu tranh của nhân dân MN chống âm mưu, hành động mới của Mĩ và chính quyền SG-chiến thắng Phước Long -Chủ trương, kế hoạch giải phóng MN của Bộ Chính trị Trung ương Đảng -Diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 qua các chiến dịch lớn: Tây Nguyên, Huế-Đà Nẵng,Hồ Chí Minh -Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước 2)Kỹ năng: -Phân tích nhận định đánh giá sự kiện lịch sử, Trình bày đề -Sử dụng bản đồ tranh ảnh 3)Tư tưởng: Lòng yêu nước tinh thần đoàn kết dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng II.Phương tiện dạy học: -Lược đồ-hình ảnh sgk -Bảng phụ III.Hoat động dạy-học 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra bài cũ :(5’) * Nêu đấu chống chiến tranh phá hoại lần 2 của mĩ ở miền bắc?kết quả? *Nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của hiệp định pari? 3.Bài mới a)Giới thiệu(2’) Sau hiệp định pari ở mỗi miền thực hiện nhiệm vụ khác nhau nhưng đều nhằm giải phóng miền nam thống nhất đất nước, MB khôi phục phát triển kinh tế văn hóa chính trị chi viện cho miền nam, MN đẩy mạnh đấu tranh chóng bình định lấn chiếm.. b)Các hoạt động: *Hoạt động 1:MB khắc phục hậu quả chiến tranh khôi phục và phát triển kinh tế văn hóa ra sức chi viện cho miền nam TgHoạt động của thầyHoạt động của tròNội dung14’?Hoàn cảnh nước ta sau hiệp định pari??Nhiệm vụ miền bắc lúc này??vụ MN??Kết qủa của những nhiệm vụ trên??Qua chi viện của MB đv MN em có suy nghĩ gì?*Liên hệ, giáo dục?Ý nghĩa của những kết quả đạt được?*Chốt ý:*Quân mĩ và đồng minh về nước , so sánh lực lượng ở miền nam có lợi cho ta ,MB được trở lại hòa bình*Khắc phục hậu quả chiến tranh khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa chi viện cho miền nam*tục CMDTDCND*6/1973 hoàn thành tháo gỡ thủy lôi do mĩ thả trên sông biển-1973-1974 khôi phục xong các cơ sở kinh tế hệ thống thủy nông mạng lưới giao thông công trình văn hóa giáo dục y tế kinh tế-1974 công nông nghiệp vượt đời sống nhân dân ổn định-Chi viện MN 20 vạn bộ đội cán bộ nhân viên kĩ thuật 26 vạn tấn vũ khí đạn dượt quân trang xăng dầu*Tình đoàn thương yêu, giúp đỡ giữa 2 miền*Hàn gắn được vết thương chiến tranh,kinh tế phục hồi và phát triển, xã hội ổn định đời sóng nhân dân nâng cao-Chi viện người và của cho MN phục vụ chiến đấu tiến tới tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 xây dựngv ùng giải phóng và chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp quản sau khi chiến tranh kết thúcI)MB khắc phục hậu quả chiến tranh khôi phục và phát triển kinh tế văn hóa ra sức chi viện cho MN-Sau 2 (1973-1974) MB đã khôi phục xong các cơ sở kinh tế, mạng lưới giao thoonng… Kinh tế có bước phát triển-Chi viện cho MN trong 2 hàng chục vạn tấn vũ khí, đạn dược, lương thực, hàng chục vạn cán bộ, bộ đội… *Hoạt động 2:Đấu tranh chống bình định lấn chiếm tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn miền nam 18’?Sau hiệp định pari ở MN âm mưu và hành động của Mĩ và chính quyền sài gòn như thế nào??Về phía ta??Tương quan lực lượng giữa ta và địch như thế nào? (cho hs trao đổi (2’)?Cuộc chiến đấu chống bình định lấn chiếm và âm mưu phá hoại hiệp định pari ra kết quả như thế nào??Trước tình hình đó TW đảng đã có chủ trương gì??

Danh sách file (1 files)