Bài 31. Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng Xuân 1975-viet-nam-trong-nam-dau-sau-dai-thang-xuan-1975-12061336.html

 19/05/2017, 15:45
Tuần:35;Tiết:50. CHƯƠNG VII NS: VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000ND: BÀI 31 VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 I.Mục đích yêu cầu: 1)Kiến thức: -lợi khó khăn của nước ta sau đại thắng mùa xuân 1975 -thành tựu đạt được ở hai miền Nam-Bắc -dung và ý nghĩa của công cuộc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước 2)Kỹ năng: Phân tích , nhận định đánh giá tình hình đất nước, nhiệm vụ cách mạng sau khi giành độc lập 3)Tư tưởng: Lòng yêu nước, tình cảm ruột thịt bắc nam tinh thần độc lập dân tộc, tin vào cách mạng II.Phương tiện dạy học: - Hình ảnh sgk - Bảng phụ –tài liệu tham khảo III.Hoat động dạy-học 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra bài cũ :(5’) 3.Bài mới a)Giới thiệu(2’) Sau đại thắng mùa xuân 1975 tình hình đất nước 2 miền như thế nào?Chúng ta.. b)Các hoạt động: *Hoạt động 1:Tình hình miền bắc –nam sau đại thắng mùa xuân 1975 TgHoạt động của thầyHoạt động của tròNội dung10’?Chia 4 nhóm thảo luận(3’) tìm:?Những thuận lợi và khó khăn ở hai miền nam bắc sau đại thắng mùa xuân 1975?*Chốt ý:*Miền bắc:-Thuận lợi:đất nước độc lập thống nhất, tiến hành xây dựng CNXH đạt những thành tựu-Khó khăn:chiến tranh làm chậm quá trình tiến lên của đất nướcMiền nam:-Thuận lợi:được giải phóng-Khó khăn:cơ sở ở địa phương và bao di hại còn tồn tạiKinh tế phát triển theo TBCN nhưng vẫn lạc hậu sản xuất nhỏ phân tán mất cân đối lệ thuộc viện trợ bên ngoàiI)Tình hình miền bắc-nam sau đại thắng mùa xuân 19751)Miền bắc:-Sau 20 năm, MB đã xd đc cơ sở vật chất-kĩ thuật ban đàu của CNXH-CuỘC chiến tranh phá hoại của Mĩ đã tàn phá nặng nề, gây hậu quả lâu dài đối với MB2)Miền nam:-giải phóng kinh tế phát theo hướng TBCN-Cơ sở của chính quyền cũ cùng bao di hại xã hội vẫn còn tồn tại. Nền kt nông nghiệp vẫn lạc hậu, sx nhỏ phân tán là phổ biến *Hoạt động 2:Khắc phục hậu quả chiến tranh khôi phục kinh tế và phát triển văn hóa ở 2 miền đất nước 8’?Nhiệm vụ miền bắc sau đại thắng mùa xuân 1975??Kết quả??Đảng +chính quyền miền nam có chủ trương gì để thực hiện nhiệm vụ sau chiến tranh?*Giảng giải, liên hệ*Chốt ý:*Nhiệm vvụ trọng tâm là:khắc ….Nhiệm vụ này bắt đầu từ 1973 do chiến tranh phá hoại đến 1975 mới hoàn thànhNgoài ra còn thực hiện nhiệm vụ căn cứ địa cách mạng của cả nước và nghĩa vụ quốc tế đối với lào+cam puchia*sgk chữ nhỏ:diện tích nông nghiệp tăng, công trình nhà máy xây dựng mở rộng y tế giáo dục nghệ thuật phát triển*Chủ trương:ổn định tình hình khắc phục hậu quả chiến tranh phát triển…Biện pháp:thành lập chính quyền cách mạng và các đoàn thể ở vùng giải phóng giúp đỡ các đồng bào trong chiến tranh bị dồn vào ấp chiến lược hay chạy vào thành phố hồi hương hoặc đi xây dựng vùng kinh tế mới, thu hồi tài sản bọn phản động, xoa bỏ bóc lột phong kiến, quôc shữu hóa ngân hàngII)Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa ở hai miền đất nướcKhông dạy (tham khảo) *Hoạt động 3:Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước(1975-1976) 14’?Tình hình chính quyền nhà nươc 2 miền như thế nào??Tình hình đó có đáp ứng nguyện vọng của nhân dân không?nguyện vọng của nhân dân là gì?cần phải làm gì để ?*Giới thiệu hình 79?Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước được tiến hành qua những bước nào??Quốc hội khóa VI kì họp thứ nhất có những quyết định gì?*Giới thiệu hình 80?Chốt ý*Đất nước thống nhất nhưng mỗi miền tồn tại

Danh sách file (1 files)