• Tuần 1 Ngày soạn : 15/8/2016.Tiết 1 Ngày dạy :17/8/2016MỞ ĐẦUTiết 1 . Bài 1 .THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG, PHONG PHÚI.Mục tiêu bài dạy: 1.Kiến thức:-HS chứng minh được sự đa ...
Tài nguyên