• Trường THCS – DTNT Trà BồngHọ và tên: ………………………….. Lớp: 6KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2009 - 2010Môn: Tin học 6Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)ĐiểmLời phê của giáo viênĐề bàiA. PHẦN LÝ THUYẾT: (5 điểm) I. Trắc nghiệm: ...
  • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC 6 HỌC KÌ II – (2011 - 2012)((((CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1: Để viết đơn đăng kí tham gia câu lạc bộ, em nên sử dụng phần mềm nào dưới đây? A. Chương trình bảng tính; C. Chương trình tập vẽ; B. Chương trình ...
Tài nguyên