KIỂM TRA TH 6-kiem-tra-th-6-12030447.html

 19/04/2017, 20:56
Trường THCS – DTNT Trà BồngHọ và tên: ………………………….. Lớp: 6KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2009 - 2010Môn: Tin học 6Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)ĐiểmLời phê của giáo viênĐề bàiA. PHẦN LÝ THUYẾT: (5 điểm) I. Trắc nghiệm: (1,5 điểm) Em hãy chọn và khoanh tròn vào đáp án đúng nhất cho những câu hỏi từ câu 1 đến câu 4.Câu 1. Muốn lưu văn bản vào đĩa, ta nháy nút lệnh nào sau đây trên thanh công cụ chuẩn? a.  b.  c.  d. Câu 2. Tạo bảng ta thực hiện: a. InsertTable b. Table Insert Table c. Edit Insert Table d. Cả 3 đều đúngCâu 3. Tác dụng lần lượt của các nút lệnh  là:a. Chữ nghiêng, chữ đậm, chữ gạch chân. b. Chữ đậm, chữ gạch chân, chữ nghiêng. c. Chữ gạch chân, chữ nghiêng, chữ đậm. d. Chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân.Câu 4. Công việc nào dưới đây liên quan đến định dạng văn bản? a. Thay đổi phông chữ. b. Thay đổi khoảng cách giữa dòng. c. Thay đổi kiểu chữ. d. Cả 3 câu trên.Câu 5. Điền từ hoặc cụm từ ngay trước, ngay sau vào chỗ trống (…) để được câu đúng.a. Phím Backspace dùng để xóa kí tự …………………………… con trỏ soạn thảo.b. Phím Delete dùng để xóa kí tự …………………………….. con trỏ soạn thảo.II. Tự luận: (3,5 điểm)Câu 1. Định dạng văn bản là gì? Có mấy loại định dạng văn bản, hãy kể tên các loại định dạng đó? (2 điểm) Câu 2. Nêu các bước cơ bản để chèn hình ảnh từ một tệp đồ hoạ vào văn bản? (1,5 điểm)B. PHẦN THỰC HÀNH: (5 điểm) Soạn thảo nội dung, chỉnh sửa, và định dạng trang văn bản theo mẫu, tô màu chữ theo ý thích, sau đó lưu lại trên ổ đĩa D với tên là: Tên em + Lớp (Ví dụ: NgocHa – lop6).LÒNG MẸNhững chiều khi nắng tắt bên sôngMàu tím hoàng hôn ngập cánh đồngTôi đón mẹ về nơi cuối xómChợ chiều tan mẹ về bước thong dong.DANH SÁCH HỌC SINHSTTHọ và tênNăm sinhLớp1Hồ Thị Nhung18/08/199862 ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM MÔN TIN HỌC 6A. PHẦN LÝ THUYẾT: (5 điểm) I. Trắc nghiệm: (1,5 điểm) Câu hỏiCâu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Đáp ánabddngay trướcngay sauĐiểm0,25đ0,25đ0,25đ0,25đ0,25đ0,25đII. Tư luận: ( 3,5 điểm) Câu 1. (2 điểm)- Định dạng văn bản là thay đổi kiểu dáng, vị trí của các kí tự (con chữ, số, kí hiệu), các đoạn văn bản và các đối tương khác trên trang. (1đ)- Có 2 loại định dạng: (1đ)+ Định dạng kí tự.+ Định dạng đoạn văn bản.Câu 2. (1,5 điểm) Mỗi bước đúng được 0,5 điểmCác bước cơ bản để chèn hình ảnh vào văn bản: Bước 1. Đưa cỏn trỏ soạn thảo đến vị trí cần chèn hình ảnh. Bước 2. Chọn lệnh Insert ( Picture ( From File…Hộp thoại Insert Picture (chèn hình ảnh xuất hiện). Bước 3. Chọn tệp đồ hoạ cần thiết và nháy Insert.B. PHẦN THỰC HÀNH: (5 điểm) HS đánh đúng văn bản không sai lỗi chính tả được (1đ)Định dạng nội dung văn bản đúng theo mẫu được (0,5đ)Chèn được hình ảnh đúng theo mẫu được (1đ)HS tạo được bảng biểu được (1đ)Viết và trình bày dung đúng theo được (1đ)Lưu văn bản đúng với tên là: Tên em + Lớp (Ví dụ: NgocHa - lop6) (0,5đ).

Danh sách file (1 files)