PHIẾU ĐIỂM LỚP 7-phieu-diem-lop-7-12055230.html

 14/05/2017, 21:56
PHÒNG GDĐT HUYỆN CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM TRƯỜNG THCS PHƯƠNG THỊNH Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc PHIẾU ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017 Môn: ……………………….. Khối 7STT SBD Họ và tên học sinh Giới tính Lớp Số Phách Điểm thi Ghi chú1 A001 Cao Thái Bảo Nam 7A3 Phòng 012 A002 Hà Gia Bảo Nam 7A4 Phòng 013 A003 Nguyễn Ngô Thái Bảo Nam 7A1 Phòng 014 A004 Bùi Văn Bình Nam 7A4 Phòng 015 A005 Cao Thị Bích Châm Nữ 7A2 Phòng 016 A006 Nguyển Thị Bích Châm Nữ 7A4 Phòng 017 A007 Lê Thị Kim Chi Nữ 7A3 Phòng 018 A008 Nguyễn Thị Ngọc Chi Nữ 7A4 Phòng 019 A009 Phạm Thị Mai Chinh Nữ 7A4 Phòng 0110 A010 Nguyễn Thị Kim Cương Nữ 7A4 Phòng 0111 A011 Nguyễn Ngọc Diểm Nữ 7A4 Phòng 0112 A012 Võ Hoàng Duy Nam 7A4 Phòng 0113 A013 Trần Thị Mỹ Duyên Nữ 7A2 Phòng 0114 A014 Trương Hoàng Dũng Nam 7A1 Phòng 0115 A015 Trân Văn Dư Nam 7A2 Phòng 0116 A016 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 7A3 Phòng 0117 A017 Huỳnh Tấn Đạt Nam 7A2 Phòng 0118 A018 Nguyễn Giang Hồ Em Nam 7A4 Phòng 0119 A019 Lê Vũ Hà Nam 7A3 Phòng 0120 A020 Nguyễn Chế Anh Hào Nam 7A2 Phòng 0121 A021 Nguyễn Phú Hào Nam 7A1 Phòng 0122 A022 Nguyễn Văn Hào Nam 7A4 Phòng 0123 A023 Lê Trọng Hải Nam 7A4 Phòng 0124 A024 Võ Thanh Hải Nam 7A3 Phòng 0125 A025 Thái Văn Hậu Nam 7A4 Phòng 0226 A026 Ngô Thanh Hóa Nam 7A3 Phòng 0227 A027 Nguyễn Đan Huy Nam 7A1 Phòng 0228 A028 Trần Quốc Huy Nam 7A1 Phòng 0229 A029 Phan Thị Ngọc Huyền Nữ 7A4 Phòng 0230 A030 Phạm Thị Mỹ Huyền Nữ 7A4 Phòng 0231 A031 Nguyễn Thị Huỳnh Nữ 7A1 Phòng 0232 A032 Trần Thị Như Huỳnh Nữ 7A3 Phòng 0233 A033 Huỳnh Thái Hữu Nam 7A2 Phòng 0234 A034 Nguyễn Duy Khang Nam 7A1 Phòng 0235 A035 Thái Hoàng Khang Nam 7A2 Phòng 0236 A036 Trần Sĩ Khang Nam 7A3 Phòng 0237 A037 Dương Thế Khải Nam 7A1 Phòng 0238 A038 Nguyễn Minh Khánh Nam 7A1 Phòng 0239 A039 Nguyễn Đăng Khoa Nam 7A4 Phòng 0240 A040 Nguyễn Trung Kiên Nam 7A2 Phòng 0241 A041 Lê Tuấn Kiệt Nam 7A3 Phòng 0242 A042 Nguyễn Anh Kiệt Nam 7A2 Phòng 0243 A043 Nguyễn Quốc Anh Kiệt Nam 7A3 Phòng 0244 A044 Trương Quốc Kiệt Nam 7A2 Phòng 0245 A045 Lê Vũ Linh Nam 7A1 Phòng 0246 A046 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 7A2 Phòng 0247 A047 Châu Thị Kiều Loan Nữ 7A1 Phòng 0248 A048 Nguyễn Phước Lộc Nam 7A4 Phòng 0249 A049 Phan Tấn Lộc Nam 7A3 Phòng 0350 A050 Nguyễn Minh Luân Nam 7A4 Phòng 0351 A051 Nguyễn Thị Trúc Ly Nữ 7A3 Phòng 0352 A052 Hà Từ Mẫu Nam 7A4 Phòng 0353 A053 Nguyễn Thị Diễm Mi Nữ 7A3 Phòng 0354 A054 Nguyễn Thị Trà My Nữ 7A3 Phòng 0355 A055 Võ Đỗ Nguyễn Huỳnh My Nữ 7A2 Phòng 0356 A056 Dương Hoài Nam Nam 7A3 Phòng 0357 A057 Nguyễn Thanh Nam Nam 7A4 Phòng 0358 A058 Võ Hào Nam Nam 7A2 Phòng 0359 A059 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 7A3 Phòng 0360 A060 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 7A2 Phòng 0361 A061 Phạm Thị Ngân Nữ 7A2 Phòng 0362 A062 Lê Minh Nghĩa Nam 7A2 Phòng 0363 A063 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 7A1 Phòng 0364 A064 Lê Lâm Hồng Ngọc Nữ 7A3 Phòng 0365 A065 Võ Thị Dương Ngọc Nữ 7A1 Phòng 0366 A066 Nguyễn Văn Nhân Nam 7A1 Phòng 0367 A067 Trương Đình Nhân Nam 7A1 Phòng 0368 A068 Trần Thanh Nhật Nam 7A2 Phòng 0369 A069 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 7A4 Phòng 0370 A070 Đặng Minh Nhí Nam 7A4 Phòng 0371 A071 Lê Thị Cẩm Nhung Nữ 7A1 Phòng 0372 A072 Lê Thị Huỳnh Như Nữ 7A1 Phòng 0373 A073 Đặng Trường Phát Nam 7A2 Phòng 0474 A074 Nguyễn Văn Phong Nam 7A2 Phòng 0475 A075 Huỳnh Lê Phúc Nam 7A1 Phòng 0476 A076 Nguyễn Minh Phụng Nam 7A2 Phòng 0477 A077 Huỳnh Thị Phương Nữ 7A3 Phòng 0478 A078 Nguyễn Nhật Quang Nam 7A3 Phòng 0479 A079 Trần Thị Kim Quanh Nữ 7A1 Phòng 0480 A080 Trần Ngọc Quí Nam 7A2 Phòng 0481 A081 Nguyễn Lê Trường Quy Nam 7A2 Phòng 0482 A082 Trần Văn Quy Nam 7A3 Phòng 0483 A083 Lê Thị Thuyền Quyên Nữ 7A4 Phòng 0484 A084 Ng Thị Phương Quyên Nữ 7A3 Phòng 0485 A085 Nguyễn Thị Bích Quyên Nữ 7A2 Phòng 0486 A086 Trịnh Thị Ngọc Quyền Nữ 7A2 Phòng 0487 A087 Võ Minh Quý Nam 7A3 Phòng 0488 A088 Trần Thị Thu Sương Nữ 7A2 Phòng 0489 A089 Trương Thảo Sương Nữ 7A1 Phòng 0490 A090 Phan Hoài Thanh Nam 7A2 Phòng 0491 A091 Lê Văn Thành Nam 7A4 Phòng 0492 A092 Trần Văn Thành Nam 7A4 Phòng 0493 A093 Nguyễn Minh Hương Thảo Nữ 7A1 Phòng 0494 A094 Huỳnh Thị Kim Thi Nam 7A1 Phòng 0495 A095 Lê Thị Kim Thoa Nữ 7A3 Phòng 0496 A096 Trần Quốc Thoại Nam 7A1 Phòng 0497 A097 Nguyễn Văn Thông Nam 7A3 Phòng 0598 A098 Trương Thị Mộng Thơ Nữ 7A4 Phòng 0599 A099 Võ Minh Thơ Nữ 7A2 Phòng 05100 A100 Phan Thị Lệ Thu Nữ

Danh sách file (1 files)