CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 09 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Công đoàn cơ sở trường THCS Phương Thịnh được thành lập vào năm 2008. Trải qua 09 năm phát triển và trưởng thành, dưới sự quan tâm ...