Liên đội trường THCS Phương Thịnh được thành lập từ năm 2008 sau khi được tách ra từ trường THCS Giáo Giồng. Dưới sự chỉ đạo của Chi bộ, hướng của lãnh đạo, Chi đoàn nhà trường. ...