KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRƯỜNG THCS PHƯƠNG THỊNH

Tài liệu đính kèm: Tải về

Phần I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ TRƯỜNG
Trường THCS Phương Thịnh tiền thân là trường phổ thông cơ sở Phương
Thịnh (cấp 1, 2), trường được thành lập vào năm 1995 tọa lạc tại ấp 4 xã Phương
Thịnh. Năm 2006 trường dời về ấp 5 xã Gáo Giồng và đổi tên thành trường THCS
Gáo Giồng. Tháng 01năm 2008 do yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương,
trường được tách ra và thành lập trường THCS Phương Thịnh theo quyết định số:
04/QĐ-UBND – TL do chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh ký ngày 11tháng 01 năm
2008.
Sau gần 07 năm xây dựng và phát triển, thành tích của nhà trường đã góp
phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của đất
nước. Trong công cuộc Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá và hội nhập quốc tế hiện
nay, giáo dục ngày càng có vai trò quan trọng trong việc đào tạo thế hệ người Việt
Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Điều này đòi hỏi nhà trường
phải xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển đúng hướng, hợp quy luật và xứng
tầm thời đại, đồng thời phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của xã
Phương Thịnh.
Trường THCS Phương Thịnh chủ động xây dựng kế hoạch chiến lược phát
triển giáo dục giai đoạn 2016 đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 là thể hiện
trách nhiệm cao cả với cha mẹ học sinh, với học sinh và với sự nghiệp giáo dục -
đào tạo của huyện Cao Lãnh nói chung.
Kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục của trường THCS Phương Thịnh
giai đoạn 2016 đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025, nhằm xác định rõ định
hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và
phát triển của nhà trường, để đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập hiện nay.
Những năm qua, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trường THCS
Phương Thịnh đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng nhà
trường ngày càng phát triển, chất lượng giáo dục ngày càng tiến bộ, hàng năm nhà
trường luôn có học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh. Từ đó tạo dựng niềm tin đối với cấp
ủy, chính quyền và nhân dân trong xã gởi con em vào học tại trường. Các tổ chức:
PGD& ĐT HUYỆN CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHƯƠNG THỊNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 18 /KH-THCS PTH Phương Thịnh, ngày 01 tháng 03 năm 2016
Chi bộ, Công đoàn, Đoàn đội trong nhà trường nhiều năm liền đạt danh hiệu vững
mạnh.
Từ ngày đầu thành lập, cơ sở vật chất còn vô cùng thiếu thốn. Phòng học
chưa có, phải học nhờ cơ sở vật chất của trường THCS Gáo Giồng. Đến nay trường
đã có cơ ngơi khang trang, xanh, sạch, đẹp, cơ bản đáp ứng được nhu cầu dạy và
học tại đơn vị. Nhà trường có đội ngũ giáo viên nhiệt tình công tác, 100% có trình
độ đạt chuẩn, trong đó có 90% trình độ trên chuẩn. Nhiều giáo viên có trình độ
chuyên môn vững vàng, nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện,
tỉnh. Cán bộ, giáo viên (CBGV) nhà trường tích cực công tác, quyết tâm hoàn
thành nhiệm vụ được giao. Hằng năm 100% CBGV đều hoàn thành tốt nhiệm vụ,
đạt danh hiệu LĐTT, CSTĐ cơ sở, đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS.
Trường THCS Phương Thịnh đã và đang từng bước phát triển vững chắc và
ngày càng trưởng thành, phấn đấu là một trong những trường chất lượng, uy tín của
huyện nhà trong thời gian tới.
Phần II: KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC
I. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
1. Đặc điểm tình hình.
1.1 - Môi trường bên trong.
a) Mặt mạnh:
Đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn, chính trị vững vàng, có năng
lực và kinh nghiệm lãnh đạo quản lý; giáo viên, nhân viên đoàn kết, có tinh thần
trách nhiệm, cầu tiến. Đủ về số lượng, chất lượng chuyên môn khá đồng đều, đạt
chuẩn 100%, trong đó có trên 90% trên chuẩn.
Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, khuôn viên trường rộng, thoáng mát, đạt
chuẩn xanh, sạch, đẹp. Thiết bị dạy và học tối thiểu đáp ứng yêu cầu phục vụ cho
giảng dạy và học tập của nhà trường.
Quy mô trường lớp nhỏ, ít học sinh. Đa số học sinh ngoan, chăm học. Tỷ lệ
học sinh khá, giỏi đạt 65%, tỷ lệ học sinh yếu kém là dưới 2%.
Phong trào thi đua dạy tốt – học tốt trong nhà trường ngày càng phát triển và
đi vào chiều sâu, qua các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh nhà trường đều
có học sinh đạt giải.
Hoạt động của chi bộ, các hội, đoàn thể luôn đúng điều lệ, luôn đóng góp hiệu
quả vào công tác nâng cao chất lượng dạy và học tại đơn vị; nhiều năm liền đạt
vững mạnh.
b) Mặt yếu:
Chất lượng chuyên môn của giáo viên chưa đồng đều, đa số giáo viên trẻ, ít
thâm niên công tác nên hạn chế trong công tác quản lý, giáo dục học sinh; một ít
giáo viên lớn tuổi gặp khó khăn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, chậm đổi
mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá.
Một số bộ môn còn thiếu giáo viên như tin học, tiếng anh, thể dục do đó ảnh
hưởng không ít đến chất lượng dạy và học của đơn vị.
Chất lượng học sinh đầu vào thấp so mặt bằng chung của huyện, một bộ phận
học sinh chưa ngoan, chưa xác định mục đích, động, cơ học tập đúng đắn, vẩn còn
cúp tiết chơi game.
Thiết bị dạy học tuy có trang bị, tuy nhiên, các môn khoa học xã hội còn thiếu
tranh ảnh, tư liệu; thiếu thư viện.
1.2 - Môi trường bên ngoài
a) Thời cơ:
Được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng uỷ và chính quyền địa phương, sự chỉ
đạo trực tiếp của PGD&ĐT huyện Cao Lãnh.
Tốc độ phát triển kinh tế, xã hội của xã Phương Thịnh trong những năm gần
đây khá mạnh, trình độ dân trí tăng lên, nhu cầu học tập đòi hỏi của người dân ngày
càng lớn.
Phần đông học sinh và cha mẹ học sinh trong địa bàn đã tin tưởng vào chất
lượng giáo dục của nhà trường, yên tâm khi được học tại trường.
Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin giúp việc ứng dụng vào hoạt
động giáo dục của nhà trường được thuận lợi.
b) Thách thức:
Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội và của người học. Đòi hỏi nhà
trường phải có sự thay đổi vượt bậc về các điều kiện dạy và học (Phòng học, phòng
thí nghiệm, thư viện, công nghệ thông tin...)
` Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng mũi nhọn, để thu hút
đông đảo học sinh trong địa bàn về học tại trường.
Bồi dưỡng cho học sinh tinh thần thái độ học tập đúng đắn, vượt qua những
tác động bởi mặt trái nền kinh tế thị trường: Chơi game online, bạo lực học đường,
ý thức khi tham gia giao thông...
Tệ nạn xã hội ngày càng nhiều và đạo đức của một bộ phận thanh thiếu niên
sa sút ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giáo dục.
kinh phí hoạt động hàng năm còn nhiều khó khăn trong khi công tác xã hội
hóa giáo dục còn nhiều hạn chế, do là xã thuần nông, địa phương ít có doanh
nghiệp lớn, đa số buôn bán nhỏ.
2. Các vấn đề chiến lược.
Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL, giáo viên và nhân viên đủ tâm
và tầm để thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.
Huy động tối đa học sinh ra lớp hàng năm, hạn chế học sinh bỏ học; duy trì kết
quả đạt chuẩn PCGD THCS hàng năm. Trước mắt chống học sinh bỏ học, tập trung
phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi. Phấn đấu đạt được trường có
chất lượng tốt.
Xây dựng kỷ cương, nề nếp nhà trường hướng đến chất lượng “Dạy thực chất,
thi nghiêm túc”, tạo dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả.
 Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy-
học.
Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng phát
huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, coi trọng năng lực thực hành,
hướng đến người học.
Tiếp tục cải tiến, hoàn thiện công tác tự đánh giá, kiểm định chất lượng giáo
dục, tăng cường CSVC đáp ứng yêu cầu của trường đạt chuẩn quốc gia theo tiêu
chuẩn của BGD & ĐT.
II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC
1. Sứ mạng
Tạo dựng được môi trường học tập thân thiện, kỷ cương, chất lượng, hiệu
quả cao để mỗi học sinh được phát triển toàn diện, có kỹ năng sống và khả năng
tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động.
2. Hệ thống giá trị cơ bản
- Tình đoàn kết - Tình thương yêu
- Tính trung thực - Tính sáng tạo
- Sự tự tin - Lòng khoan dung
- Sự hợp tác - Khát vọng vươn lên
3.Tầm nhìn
Là một trong những trường có chất lượng giáo dục cao của huyện. Được cha
mẹ học sinh tin tưởng lựa chọn để cho học sinh học tập và rèn luyện, nơi mà giáo
viên và học sinh luôn có khát vọng vươn lên.
III. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC
1. Mục tiêu chung
1.1- Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2017
Trường phấn đấu đến năm học 2016 - 2017 đạt chuẩn quốc gia theo thông tư
số 47 của BGD & ĐT.
Trường đạt danh hiệu tiên tiến
1.2- Giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020:
Trường đạt chuẩn về kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 1
Trường đạt danh hiệu tiên tiến.
1.3- Giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025:
Đến năm 2020 nằm trong tốp các trường của huyện có chất lượng giáo dục
toàn diện tốt nhất.
2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Năm học 2016 - 2017 trường đạt chuẩn quốc gia theo thông tư số 47 của
BGD & ĐT với các tiêu chí là:
-Về quy mô trường, lớp, học sinh
+ Từ 12 đến 14 lớp
+ Học sinh: 600 học sinh
-Về cơ sở vật chất:
+ Có thư viện đạt chuẩn theo quy định
+ Hoàn thành phòng truyền thống; tu sửa xong nền các phòng học, xây thêm
khu vệ sinh giáo viên.
-Về đội ngũ giáo viên, nhân viên:
+ Giáo viên, nhân viên: Đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu bộ môn, có năng
lực chuyên môn vững, có tâm, có tầm, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
+ Có trên 30% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi từ cấp huyện trở
lên.
+ 100% giáo viên sử dụng thành thạo công nghệ thông tin vào giảng dạy
-Về chất lượng giáo dục.
+ Tỷ lệ học sinh bỏ học không quá 1%
+ Tỷ lệ học sinh giỏi trên 15%, học sinh yếu, kém không quá 2%
+Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS 100%
+Thi tuyển sinh vào lớp 10 đạt 100%
2.2.Giai đoạn 2017 đến 2020.
Trường đạt chuẩn mức độ 1 về kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn
của BGD & ĐT với các tiêu chí là:
+ Giáo viên, nhân viên: Đủ về số lượng và cơ cấu bộ môn, có năng lực chuyên
môn vững vàng, có 90% đạt trình độ đào tạo trên chuẩn.
+ 100% giáo viên được xếp loại chuẩn nghề nghiệp từ khá trở lên.
+ Có trên 50% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi từ cấp huyện trở
lên.
+Tỷ lệ học sinh lưu ban không quá 1%; Tỷ lệ học sinh bỏ học không quá 1%
+ Chất lượng hai mặt giáo dục:
- Học lực: Giỏi : 15%; Yếu, Kém: 1,5%.
- Hạnh kiểm: Tốt : 90%; Trung bình :1%.
+ Học sinh giỏi cấp huyện có đều các môn
+ Thi tuyển sinh vào lớp 10 đạt 100%
2.3 - Đến năm 2020, trường đạt các tiêu chí sau:
+ Chất lượng giáo dục toàn diện ổn định và nâng cao.
+ Thương hiệu nhà trường được khẳng định.
3. Phương châm hành động.
“Quyết tâm - vượt khó - vững vàng - vươn lên”
IV. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC
1. Các giải pháp chủ đạo
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường cần nhận thức sâu
sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng Kế hoạch chiến lược. Thống nhất
cao các nội dung kế hoạch chiến lược đã xây dựng, từ đó quyết tâm thực hiện thành
công các mục tiêu chiến lược đã đề ra.
- Ban giám hiệu nhà trường tham mưu kịp thời, hiệu quả với lãnh đạo địa
phương, Phòng giáo dục và đào tạo, Ban đại diện cha mẹ học sinh, các lực lượng xã
hội khác... để thực hiện được các mục tiêu của chiến lược.
2. Các giải pháp cụ thể .
 2.1 - Đổi mới phương pháp dạy học:
- Tích cực nghiên cứu, vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học có hiệu
quả.
- Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh, hướng đến người học
- Thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích
cực”.
- Phụ trách thực hiện: Hiệu trưởng, Phó hệu trưởng, Tổ chuyên môn, Tổng
phụ trách.
2.2 - Phát triển đội ngũ:
Phấn đấu đủ về số lượng, mạnh về chất lượng. Kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân
công lao động hợp lý.
Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn cho toàn thể CBGV, nhân
viên, đặc biệt là các cán bộ chủ chốt trong bộ máy tổ chức nhà trường.
Tạo điều kiện cho các thầy cô giáo có nhu cầu tiếp tục học nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ. Quan tâm việc xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn và kết nạp
đảng viên mới.
Phụ trách thực hiện: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng.
2.3- Về CSVC, thiết bị, công nghệ:
Tham mưu với Ngành đầu tư phòng học tiếng anh, thiết bị, bàn ghế Hội
trường các hạng mục công trình đã được phê duyệt theo dự án.
Đầu tư kinh phí để mua sắm thêm một số thiết bị dạy học đã hỏng hoặc còn
thiếu.
Trồng, chăm sóc các bồn hoa, cây cảnh, tạo cảnh quan đẹp cho nhà trường.
Khuyến khích sử dụng và nâng cao hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông
tin trong quản lý, giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh.
Phụ trách thực hiện: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Kế toán.
2.4- Nguồn lực tài chính:
Căn cứ nguồn ngân sách được phân bổ, nhân viên kế toán xây dựng kế hoạch
chi tiêu trong năm cho phù hợp. Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, dựa trên các văn
bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên.
Huy động các nguồn đóng góp, tài trợ, hảo tâm của các lực lượng trong và
ngoài nhà trường (Cha mẹ học sinh, các doanh nghiệp ...).
Phụ trách thực hiện : Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, các GVCN lớp.
2.5- Hệ thống thông tin, quảng bá thương hiệu:
Thành lập website của trường để quảng bá các hoạt động nhà trường.
Cung cấp các thông tin về hoạt động giáo dục của nhà trường qua các kênh
khác nhau như: Hội thảo, các cuộc họp, diễn đàn, thư điện tử...
Khuyến khích giáo viên, nhân viên lập, sử dụng có hiệu quả hộp thư điện tử
riêng .
Phụ trách thực hiện: Hiệu trưởng, Tổ văn phòng.
2.6- Quan hệ với cộng đồng:
 Xây dựng mối quan hệ gắn bó, chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh
theo đúng Điều lệ ban hành kèm theo thông tư 55.
Với các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân địa phương phải có quan
hệ hợp tác, bình đẳng, khách quan.
Thường xuyên lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp, xây dựng của cộng
đồng.
Phụ trách thực hiện: Hiệu trưởng, trưởng các bộ phận, GVCN.
2.7- Lãnh đạo và quản lý:
Xây dựng quy chế làm việc, nội quy cơ quan, quy chế dân chủ, tổ chức bộ
máy, quy chế chi tiêu nội bộ... Dựa trên đường lối của Đảng, chính sách pháp luật
của nhà nước và các văn bản có liên quan.
Mạnh dạn đầu tư cho các hoạt động giáo dục có nội dung mới, mang tính đột
phá.
Duy trì tốt các hoạt động nề nếp, kỷ cương mang tính truyền thống.
Phụ trách thực hiện: Hiệu trưởng, trưởng các bộ phận.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Trách nhiệm của ban giám hiệu:
Xây dựng chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2016-2020 và tầm
nhìn đến năm 2025.
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hịên các mục tiêu Chiến lược đã đề ra.
Hai năm một lần, rà soát đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, có điều
chỉnh các tiêu chí cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và địa phương.
2. Trách nhiệm của tổ chuyên môn và các bộ phận trong nhà trường.
Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo tuần, tháng, năm và từng đợt thi
đua.
Tổ chức và phân công lao động hợp lý dựa trên nguồn lực, khả năng và trách
nhiệm của từng thành viên.
Trong quá trình thực hiện cần thường xuyên phản hồi, đóng góp ý kiến với
lãnh đạo nhà trường để có giải pháp phù hợp nâng cao hiệu quả công việc.
3. Trách nhiệm của đội ngũ giáo viên, nhân viên.
Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Phấn đấu
trở thành giáo viên, nhân viên giỏi. Xứng đáng là tấm gương đạo đức, tự học và
sáng tạo cho học sinh noi theo.
Phát huy tinh thần vượt khó vươn lên, luôn có khát vọng được đóng góp sức
mình vào sự phát triển của nhà trường với phương châm “Nỗ lực của cá nhân là
thành công của tập thể ”.
4. Trách nhiệm của học sinh:
Ra sức học tập tốt, rèn luyện chăm. Với khẩu hiệu hành động “Kiên trì -
Vượt khó - Vươn lên”.
Tích cực tham gia các hoạt động tập thể, rèn kỹ năng sống, để sau này ra
trường có vốn sống cần thiết cho mình và là người công dân tốt.
5. Trách nhiệm của ban đại diện cha mẹ học sinh
 Phối hợp với nhà trường, giáo dục, bồi dưỡng cho học sinh các giá trị cơ bản
trong hệ thống các giá trị trong Chiến lược đã vạch ra.
Luôn có những ý kiến tham mưu,đóng góp, giúp đỡ và ủng hộ nhà trường về
mọi mặt. Cùng nhà trường hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của Chiến lược.
VI . ĐỀ XUẤT- KIẾN NGHỊ.
1.Đối với PGD& ĐT huyện :
Tham mưu với UBND huyện đầu tư cơ sở vật chất cho đơn vị (tiêu chuẩn 4)
Hỗ trợ, hướng dẫn về cơ chế chính sách, tài chính, bổ sung đủ nguồn nhân
lực (Giáo viên, nhân viên) cho nhà trường theo thông tư 35 để thực hiện các mục
tiêu của Kế hoạch chiến lược.
2. Đối với UBND xã Phương Thịnh:
Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực tập trung
xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ X,
nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Trên đây là kế hoạch “Chiến lược phát triển giáo dục Trường THCS Phương
Thịnh giai đoạn 2016 đến 2020 và tầm nhìn đến năm 2025”. Định kì 02 năm một
lần tổ chức rà soát, điều chỉnh nội dung cho phù hợp, sát với tình hình thực tế của
nhà trường và địa phương.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
-PGD&ĐT HCL (để phê duyệt);
-ĐU, UBND xã PTH (để lãnh đạo);
-CB THCS (để lãnh đạo);
-HT, PHT (để thực hiện);
-CĐCS, ĐTN, TPT, HKH (để ph/ hợp);
-GV, NV, HS (để thực hiện);
-Lưu VT Trần Ngọc Trung
PHÊ DUYỆT CỦA PGD&ĐT HUYỆN CAO LÃNH

Tác giả: Lê Nguyễn Hoàng
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 5
Tháng 01 : 167
Năm 2022 : 167